Ereğli Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Ereğli Ziraat Odası > T.Y.D.H Amaçları

T.Y.D.H Amaçları

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Amacı

Tarımsal yayım ve danışmanlık: Tarımsal işletme sahiplerinin, tarımsal üretim, işleme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine, geliştirilen teknolojileri kullandırmak suretiyle, bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda yaşam standardının yükseltilmesini amaçlar.

Amaçları;

  • Tarımdan geçimini sağlayan kişilerin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması,
  • Üretim ve işletme maliyetleri düşülmesi, verimin ve kalitenin yükseltilmesi,
  • Ürünlerin pazarda daha kolay ve yüksek fiyatla alıcı bulması,
  • Tarımdan geçimini sağlayan kişilerin refah ve gelir düzeyinin arttırılması,
  • Tüketiciler açısından daha güvenli gıda tüketilmesidir.
  • Tarımsal destekler hakında çiftcilerimize yardım ve yol göstermek, 
  • Tarımda yaşanan hızlı gelişme ve değişimlerden haberdar etmek,
  • Etkin ,verimli, sürdürüle bilir tarımın yapılmasını sağlamak