Ereğli Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Ereğli Ziraat Odası > Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

TARIMSAL DANIŞMANLIK

Ülkemizde son yıllarda Tarımsal imalat ve Sanayiye gereken önemin Devlet yardımları ile Desteklenerek sektörün güçlendirilmesi çalışmaları Teşvikler Sübvansiyonlu Krediler ve Hibe yoluyla verilmektedir. Firmamız Tarım ,Hayvancılık,Toplu Basınçlı Sulama, Kalkınma Ajansları , Ipard Projeleri, Ekonomik Yatırım Projeleri Konularında Çok Sayıda Projeye imza atmıştır

İYİ TARIM UYGULMALARI

Çevre,insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması ,doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ile sürdürebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan tarımsal üretim modeline iyi tarım denir.

Amaçlar;

Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması

Doğal kaynakların korunması

Tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik

Gıda güvenliğinin sağlanmasıdır

Avantajları.

Dekarda 25 tl destekleme ödemesi

Ziraat bankası kredilerinde %50 faiz indirimi

Marketlere ürün satabilme imkânı

ORGANİK TARIM

Organik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, insan ve hayvan sağlığını korumaktır.

Avantajları:

Dekarda 50 tl destekleme

Ziraat bankası kredilerinde %50 faiz indirimi

YATIRIM TEŞFİKLERİ

Yeni yatırım yapan veya mevcut tesisine ilave makine-teçhizat almak isteyen firmalar, yatırım teşviklerden yararlanabilirler. Yeni teşvik yasası ile sanayici firmalar ; Yatırım Teşvik Belgesi almakla ithal veya yerli makinelerde gümrük vergisi ve KDV muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi ve faiz desteği uygulamalarından faydalanabilirler. Yatırım teşvikleri sadece imalat yapan firmalara değil, turizm, eğitim, sağlık gibi hizmet üretimi yapan firmalara da verilmektedir.

Yeni Belge Talebi

Teşvik Tamamlama Vizesi

Teşvik Belgesi Revize (Süre Uzatımı, global liste değişiklikleri, belge devri vb.)

İşlemlerinizde firmamız başvuru için gerekli makine-teçhizat listelerini ve yatırım bilgi formunu hazırlamakta; aynı zamanda Hazine Müsteşarlığı ve ilgili Sanayi Odaları nezdinde evrak takibi yapmaktadır. Size sadece şirket evraklarınızı göndermek kalsın. Gerisi bizim işimiz.