Ereğli Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Ereğli Ziraat Odası > Haberler > Toprak analizinde EC nedir?

Toprak analizinde EC nedir?


Toprak analiz sonucunuzdaki EC (Elektriksel Kondüktivite) tuzluluk değerini gösterir. EC değeri 0-2 dS/m arasında düşük, 2-4 arasında orta, 4-8 arasında yüksek, 8-16 arasındaysa aşırı olarak sınıflandırılır. Bu değerin yüksek olması; bitkinin su alımını önleme, mikroorganizmaların olumsuz etkilenmesi, bitki gelişiminin yavaşlaması veya durması gibi olumsuzluklara yol açabilir. Bitkilerin tuzluluğa dayanımı farklılık gösterdiğinden özellikle ürün ilk kez yetiştirilecekse mutlaka toprak analizi yapılmalıdır.